บริการหลังการขาย และ คำถามที่พบบ่อย

สแกน QR-Code หรือคลิกลิ้ง

http://line.me/ti/p/@sptvending

  แจ้งรหัสตู้ และ ปัญหา
  แจ้งบัญชีธนาคารที่สะดวกใหโอนเงินคืน

1. ทีมงานช่าง เช็คและตรวจสอบถึงอาการเสีย และวิธีแก้ไขปัญหา
2. ทีมงานช่างแจ้ง อาการและราคาซ่อมให้ทางลูกค้าทราบ ก่อนอนุมัติการซ่อม
3. เมื่อมีการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการทดสอบให้ลูกค้าทราบ
4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเรียกเก็บเป็นเงินสด

⦁ สินค้ามีช่วงเวลารับประกันอะไหล่และค่าแรง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
⦁ การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
⦁ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ความประมาทเลินเล่อ การตกหล่น ความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลง และ มีการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อม โดยผู้อื่นที่มิใช้เจ้าหน้าที่ บริษัท เอเจ เวนดิ้ง จำกัด
⦁ สินค้าติดในตู้/สินค้าไหล เนื่องจากเติมสินค้าไม่ถูกวิธี หรือใส่สินค้าที่ไม่เหมาะกับตู้
⦁ บริษัทฯ ไม่รับประกันการชำรุดใดๆที่เกิดจากการใช้ไฟไม่ได้มาตรฐานและการใช้งานที่นอกเหนือจากคู่มือแนะนำการใช้งาน


*หมายเหตุ กรณีที่สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 1ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า แต่อาการเสียไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สินค้า เช่น เสียหายจากการใช้งานผิดประเภท เช่นกรณีความประมาท เลินเล่อ การตกหล่น เสียหาย เป็นต้น และหลังจากแจ้งราคาค่าซ่อมแล้วลูกค้า ไม่ซ่อม จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าบริการหน้างานในอัตรา1,000บาท สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ2,000บาท สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด อัตราค่าเดินทางและที่พักพนักงานตามจริง

image

บริการหลังการขาย
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. สินค้ามีช่วงเวลารับประกันอะไหล่และค่าแรง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า
 2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้
   • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ความประมาทเลินเล่อ การตกหล่น ความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลง และมีการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อม โดยผู้อื่นที่มิใช้เจ้าหน้าที่บริษัท
   • สินค้าติดในตู้/สินค้าไหล เนื่องจากเติมสินค้าไม่ถูกวิธี หรือใส่สินค้าที่ไม่เหมาะกับตู้
 3. บริษัทฯไม่รับประกันการชำรุดใดๆที่เกิดจากการใช้ไฟไม่ได้มาตรฐานและการใช้งานที่นอกเหนือจากคู่มือแนะนำการใช้งาน

หมายเหตุ : กรณีที่สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 1ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า แต่อาการเสียไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน สินค้า เช่น เสียหายจากการใช้งานผิดประเภท เช่นกรณีความประมาท เลินเล่อ การตกหล่น เสียหาย เป็นต้น และหลังจากแจ้งราคาค่าซ่อมแล้วลูกค้า ไม่ซ่อม จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าบริการหน้างานในอัตรา 1,000 บาท สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 2,000บาท สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดอัตราค่าเดินทางและที่พักพนักงานตามจริง

image

ขั้นตอนตรวจเช็ค ช่อมแซม

และเงื่อนไขการรับประกัน

 1. ทีมงานช่าง จะทำการเช็คและตรวจสอบถึงอาการเสีย และวิธีแก้ไขปัญหา
 2. ทีมงานช่าง จะแจ้งอาการและราคาซ่อมให้ทางลูกค้าทราบก่อนอนุมัติทำการซ่อม (กรณีสินค้าไม่อยู่ในประกัน)
 3. เมื่อมีการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียกร้อยแล้ว จะทำการทดสอบให้ลูกค้าทราบ
 4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเรียกเก็บเป็นเงินสด(กรณีสินค้าไม่อยู่ในประกัน)

 

Powered by MakeWebEasy.com